KCDC je škola v Izraeli, která pořádá pravidelně International Dance Journey program na 5 nebo 10 měsíců. Účast v tomto programu je sen Daniely Kolkové z Prachatic, a proto se rozhodla vyrazit do Berlína, kde se pořádal evropský konkurz. Danielku vybrali jako jednu ze 40-ti přijatých z celého světa a nadační fond přispěl na úhradu nemalých nákladů spojených s účastí v programu.

Velmi se těšíme na zážitky a fotografie z Izraele, kam Daniela po prázdninách odjíždí.

Jihočeské naděje

tým nadace

„Pamatujme, že ten největší dar nenajdeme v obchodě ani pod stromečkem, ale v srdcích dobrých lidí”