Tento třináctiletý kluk, žák základní školy v Českých Budějovicích, nás všechny nadchl svou samostatností a cílevědomostí. Do programu Stipendia 2018 se přihlásil úplně sám a se souhlasem rodičů napsal MUDr. Kubovi zprávu, ve které popisuje, jak rád studuje angličtinu a potřebuje zafinancovat studijní pobyt v USA.

Když jsme se s ním tehdy spojili, zjistili jsme, že už dlouho reprezentuje svou školu a úspěšně složil Cambridge zkoušky MOVERS a KET. Luboš s celou svou úžasnou rodinou podpořil osobně Běh Jihočeských nadějí a my jsme mu v předstihu předali šek, aby mohl odletět do New Yorku na vysněný studijní pobyt.

 

Jihočeské naděje

tým nadace

„Pamatujme, že ten největší dar nenajdeme v obchodě ani pod stromečkem, ale v srdcích dobrých lidí”